תקנון למפלגה ישירה - מאי 2009

מתוך כל1
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
המפלגה הישירה

תקנון זה נוסח במאי 2009, כחלק מתקנון המפלגה הישירה רצוי לאחד תקנון זה עם הצעות אחרות לתקנון.

על התקנון

מסמך זה נועד לעריכה משותפת, שבסופו של דבר תוביל לתקנון המקובל על כל מי ששותף לרצון להוציא מפלגה ישירה אל הפועל. ביקורות רעיוניות ותפעוליות מומלץ להציג בצורת שאלה, בעמוד הסוגיות. עבור הערות על סעיף ספציפי, ניתן לפתוח דף שיחה ייעודי, לדוגמה - (דף) בשאר המקרים אפשר להשתמש בדף השיחה, בציון מס' הסעיף (לדוגמה 1.1.7)

תקנון

 1. כללי
  1. מסמך זה מהווה את התקנון של "המפלגה הישירה" (להלן התנועה).
  2. עם רישום "המפלגה הישירה" כמפלגה אצל רשם המפלגות יהווה מסמך זה כתקנון המפלגה הרשמי.
  3. תקנון זה על כל סעיפיו יהיה ניתן לשינוי (הוספה, שינוי, ביטול) באמצעים דמוקרטים ע"י כלל חברי התנועה.
 2. מטרות התנועה
  1. תנועה המתנהלת בדמוקרטיה מלאה ע"י כלל החברים בה אשר תפעל להוציא אל הפועל באופן ישיר ושקוף את רצון חבריה, בכנסת, בממשלה, ובכל הליך חוקי אחר.
 3. חברות
  1. כשיר להיות חבר בתנועה, בכפוף להוראת כל דין, כל מי שנתקיימו בו כל אלה:
   1. הוא אזרח מדינת ישראל ותושב בה.
   2. הוא בעל זכות בחירה בבחירות לכנסת.
   3. הוא אינו חבר בכל מפלגה אחרת.
   4. שילם את דמי ההצטרפות ו/או דמי החבר כפי שנקבעו עבורו בהתאם להוראות תקנון זה.
   5. לא פעל על מנת להזיק או לחבל ב"המפלגה הישירה" על מערכותיה.
   6. לא התחזה לחבר מפלגה אחר.
   7. לא מכר או קנה קולות.
  2. מייסדי המפלגה יהיו חברים בתנועה מיום התאגדה.
  3. כל המבקש להצטרף כחבר לתנועה יחתום אישית על בקשת הצטרפות ויעבור אימות אשר יבטיח את אמינות זהותו.
  4. בקשת הצטרפות לתנועה תוגש למשרדי התנועה, באמצעות האינטרנט, דואר, וכל דרך אחרת שתיקבע ותכלול את פרטי המבקש.
  5. הפסקת חברות
   1. חבר תנועה רשאי בכל עת, להודיע על הפסקת חברותו בתנועה בכתב או באמצעות האינטרנט, הודעתו תיכנס לתוקף עם התקבלה.
   2. חדלו להתקיים בחבר התנועה תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 3.1 בתקנון, תסתיים חברותו.
 4. זכויות החברים
  1. כל חבר זכאי להשתתף בכל בחירות פנימיות והצבעה המתקיימת, בין אם זו הצבעה פנים-מפלגתית או הצבעה המתנהלת בכנסת ומלבד שהדבר יתאפשר מבחינה טכנית וחוקית.
  2. כל חבר זכאי להעלות הצעות, בין אם זו הצעת חוק פנים-מפלגתית או הצעת חוק בכנסת היועלו להצבעת כלל חברי המפלגה ומלבד שהדבר יתאפשר מבחינה טכנית וחוקית..
  3. כל חבר זכאי להציע עצמו כ"מוביל דעה" בתחומים אותם יבחר.
  4. כל חבר רשאי למנות "מוביל דעה" אחד או יותר בתחומים אותם יבחר.
 5. הסיעה בכנסת
  1. סיעת "המפלגה הישירה" בכנסת תורכב מחברי הכנסת שנבחרו ברשימת התנועה לכנסת ומשרים בממשלה אשר נבחרו באופן דמוקרטי, מטעם התנועה, אף אם הם אינם חברי כנסת.
  2. הסיעה תפעל להגשמת יעדיה של התנועה, כפי שיקבעו על ידי חבריה.
  3. חברי כנסת מטעם הסיעה (להלן, חברי הכנסת)
   1. יעודם העיקרי של חברי הכנסת הוא להוציא אל הפועל הנחיות מדויקות וחד משמעיות לגבי סדר יומם בכנסת אשר יועברו אליהם ע"י ועדת סדר יום כנסת.
   2. חובות חברי הכנסת
    1. כל אחד מחברי הכנסת יקבל מועדת סדר יום כנסת מידי יום הנחיות מדויקות לגבי הצבעות בהם ישתתף, וכיצד עליו להצביע בהן ויבצע אותם במדויק. ההצבעות יכולות להיות: הצבעות במליאה, הצבעות בוועדות הכנסת השונות, וכל הצבעה נוספת שידוע עליה פרק זמן ידוע מראש(ייקבע בהמשך).
    2. כל אחד מחברי הכנסת יקבל מועדת סדר יום כנסת מידי יום הנחיות מדויקות לגבי הצעות חוק אותם הוא יצטרך להעלות בכנסת ויבצע אותם במדויק.
    3. כל אחד מחברי הכנסת יקבל מועדת סדר יום כנסת מידי יום הנחיות מדויקות לגבי נאומים במליאה, בוועדות הכנסת, ובפני כל מקום בו הדבר אפשרי, שאילתות, העלת הצעת אי-אמון, העלת נושא לסדר היום, בקשת מחקרים ממרכז המחקר והמידע של הכנסת, וכל מטלה אחרת שתתווסף בהמשך ובתנאי שניתן לתרגמה מהחלטה דמוקרטית המתקבלת ע"י כלל חברי המפלגה, ובתנאי שניתן להתכונן אליה בפרק זמן ידוע מראש שיקבע בהמשך.
    4. חברי הכנסת לא יוכלו לכהן בתפקיד שר, ראש ממשלה, נשיא או כל תפקיד רשמי אחר מטעם הממשלה.
    5. כנציגיה של המפלגה הישירה בכנסת, חברי הכנסת מטעם הסיעה לא יורשו להביע את דעתם הפוליטית האישית במסגרת תפקידם כחברי כנסת.
    6. עם כניסתם לכנסת של חברי הכנסת, יחתמו הם על חוזה משפטי המחייב אותם לתקנון של "המפלגה הישירה".
    7. המפלגה תוכל להחליף את חברי הכנסת שלה בכל זמן נתון. (צריך לבדוק אם אפשרי)
    8. שכרם של חברי הכנסת יקבע בהצבעה באינטרנט. חברי הכנסת יעבירו מדי חודש את סכום הקיזוז בין השכר אותו קיבלו מהמדינה והשכר כפי שנקבע בהצבעה כתרומה.
    9. חברי הכנסת לא יהנו מחסינות כלשהיא.
    10. חברי הכנסת יתחייבו להיות נוכחים בלפחות 85% מההצבעות בכנסת.
    11. בשום מקרה לא יצביע חבר כנסת באופן שונה מזה שהוכתב לו ע"י ועדת סדר יום כנסת.
    12. בשום מקרה לא יעלה חבר כנסת הצעת חוק בכנסת באופן שונה מזה שהוכתב לו ע"י ועדת סדר יום כנסת.
   3. מועמדי המפלגה לכנסת
    1. מועמדי המפלגה לכנסת יבחרו בבחירות פנימיות.
    2. ליו"ר המפלגה לא תינתן כל סמכות מיוחדת מטעם המפלגה, אלא אם כן יש בה הכרח חוקי.
  4. שרים מטעם הסיעה
   1. כשיר להיות שר מטעם הסיעה(להלן, שר) כל מי שנתקיימו בו אלה:
    1. הוא אינו חבר כנסת מטעם "המפלגה הישירה"
    2. הוא זכאי להיות שר על פי חוקי מדינת ישראל.
    3. הוא מקבל על עצמו את רוחה ותקנותיה של "המפלגה הישירה"
   2. "המפלגה הישירה" תציע שר רק אם ההסכם הקואליציוני יתקבל ברוב ע"י כלל חברי המפלגה.
   3. כל מי שכשיר על פי סעיף 8.1 יוכל להציע את מועמדתו באינטרנט.
   4. בחירת שר תהיה פתוחה לכלל חברי המפלגה.
   5. הסכם קואליציוני יהיה חייב לכלול פיטור השר ע"י הממשלה במידה ורמת התמיכה בו ע"י כלל חברי המפלגה תרד מתחת למכסה אשר תקבע בהמשך.
   6. עם הצעת מועמדותו, יוכל המועמד לתפקיד שר לקבוע את רמת השליטה של חברי המפלגה על פועלו – החל מהצבעה על כל החלטה, דרך הצבעות רק בנושאים אשר יקבעו מראש, וכלה בחופש מוחלט, ומלבד שתתקיים היכולת לפטר שר כפי שנקבע בסעיף 8.5
   7. עם הצגת המועמדות יצטרף לקבוע המועמד את תפקיד השר בו הוא מעוניין. ניתן יהיה לקבוע תפקיד אחד בלבד.
   8. עבור כל תפקיד יבחר המועמד אשר זכה במרבית הקולות ע"י כלל חברי המפלגה.
  5. הצבעת חברי הסיעה
   1. בכל הצבעה והצבעה אשר תתקים בכנסת, תתפלג הצבעת חברי הסיעה באופן יחסי על פי תוצאות ההצבעה באינטרנט.
   2. ועדת סדר יום כנסת אחראית על העברת הוראות יומיות אל חברי הסיעה בנוגע להצבעתם.
   3. ניפוק הוראות ההצבעה יעשה באופן ממוחשב, אוטומטי, כאשר החלוקה לחברי הכנסת תעשה באופן אקראי.
   4. במידה וחבר סיעה אחד או יותר יעדר מן ההצבעה, יחושבו הוראות ההצבעה מחדש.
 6. מובילי דעה
  1. כל חבר רשאי להציע את עצמו כ"מוביל דעה".
  2. עם הצגת המועמדות יבחר המועמד את הנושאים בהם הוא מעוניין לפעול, מתוך רשימת הנושאים כפי שתגובש ע"י ועדת תיוג ומיון. לא תהיה הגבלה על מס' הנושאים האפשריים לבחירה ומלבד שיבחר נושא אחד לפחות.
  3. כל חבר רשאי למנות מוביל דעה אחד או יותר, ולבחור באילו תחומים הוא מאפשר למוביל הדעה לקבוע עבורו.
  4. כל חבר רשאי לבטל את מועמדותו כ"מוביל דעה".
  5. כל חבר רשאי לבטל מינוי של מוביל דעה אותו בחר בעבר.
  6. ללא כל תלות במינוי מובילי דעה, רשאי תמיד כל חבר להשתתף בכל הצבעה והצבעה כפי שנקבע בסעיף 5.1. השתתף החבר בהצבעה, לא יוכל מוביל דעה כלשהו להוות מוביל דעה עבור אותה הצבעה.
 7. ועדות
  1. ועדות פנים של המפלגה, להלן "ועדות". אין לבלבל בינם לבין ועדות הכנסת.
  2. הרכב הועדות ייקבע בבחירות דמוקרטיות הפתוחות לכלל חברי המפלגה.
  3. ועדת סדר יום כנסת
   1. ועדת סדר יום כנסת אחראית על ניפוק הוראות יומי עבור כל אחד מחברי סיעת "המפלגה הישירה".
   2. תוכנת סדר יום כנסת
    1. בסיסה של ועדת סדר יום כנסת נעוץ בתוכנת סדר יום כנסת. תוכנה זו תוציא פלט בדמות הוראות יומיות לביצוע עבור כל אחד מחברי הסיעה אשר עתידים להיות נוכחים באירועים לגביהם יוכנו ההוראות. הקלט של התוכנה יורכב מנתונים שיתקבלו מאתר האינטרנט(תוצאות הצבעות מספריות עבור כל הצבעת-פנים), מועד וסוג ההצבעה בכנסת, ממספרם המשוער של הח"כים מטעם הסיעה בכל אירוע(כמה יהיו נוכחים), וממגבלות ומכסות הנובעות מחוקי הכנסת (כגון, מכסת הצעות החוק שניתן להעלות ע"פ חוק, מכסת והגבלת הצעת אי-אמון ע"פ חוק)
    2. התוכנה תוגדר כתוכנה חופשית (Free Software)
    3. קלט התוכנה
     1. נתוני הצבעה כמוגדר בסעיף 10.1.5.2
     2. מספר חברי הסיעה העתידים להשתתף בהצבעה, כפי שיוזן על ידי חברי הועדה לאחר תשאול נוכחות של חברי הסיעה
    4. אופן חישוב הנתונים
     1. התוכנה תשקלל את נתוני הצבעת אינטרנט-כנסת ואת מס' חברי הסיעה שישתתפו בהצבעה.
     2. בהינתן מס' חברי הכנסת שעתידים להשתתף בהצבעה, ובנתוני הצבעת האינטרנט-כנסת, תחשב התוכנה את התפלגות ההצבעה בין חברי הסיעה. היה ועל פי נתוני הצבעת האינטרנט-כנסת לא היה רוב משמעותי(אחוז כלשהו אשר ייקבע בהמשך) תתפלג ההצבעה בין חברי הכנסת באופן יחסי(לדוגמה, אם ישנם 10 חכ"ים, ותוצאת האינטרנט כנסת הייתה 40% בעד ו60% נגד, יצביעו 4 ח"כים שייבחרו באופן אקראי בעד, ו-6 ח"כים שייבחרו באופן אקראי נגד.) היה ועל פי נתוני הצבעת האינטרנט-כנסת היה רוב משמעותי, יצביעו כל הח"כים מטעם המפלגה כגוש אחד (לדוגמה, אם ישנם 10 חכ"ים, ותוצאת האינטרנט כנסת הייתה 80% בעד ו20% נגד, יצביעו כל 10 הח"כים בעד).
    5. פלט התוכנה
     1. הפלט הסופי של התוכנה, יהיה עמוד להדפסה, עבור כל אחד מחברי הסיעה ובו יופיעו:
      1. רשימת הצבעות
      2. הוראת הצבעה עבור כל אחת מההצבעות
  4. ועדת תיוג ומיון
   1. ועדת תיוג ומיון תדאג לתיוג, מיון וקטלוג של פריטי מידע חשובים באופן היאפשר נגישות מקסימלית לחברי המפלגה
   2. תיוג הצעות חוק
    1. הצעות החוק שיעלו להצבעה במליאה יתוייגו מראש לאחד או יותר מהנושאים מרשימת הנושאים.
   3. רשימת הנושאים
    1. ועדת תיוג ומיון תדאג לגבש רשימת נושאים. הנושאים ישמשו לתיוג הצעות חוק, ולבחירת נושאי פעולה למובילי דעה, ולכל שימוש שיימצא להם בהמשך.
  5. ועדה משפטית
   1. תפקיד הועדה הוא ליעץ מבחינה חוקית וחוקתית בכל הנוגע להצעות חוק ושינוי בתקנות המפלגה.
   2. חברי הועדה יעברו הכשרה מקצועית, במסגרת אתר האינטרנט של המפלגה.
    1. חברי הועדה יבנו ויחדשו את מנגנון ההכשרה המקצועית, ויחליטו על שינויים בו באמצעות דיון והצבעה.
   3. חברי הועדה יעבדו לפי מנגנון החקיקה, ולפי מנגנון חקיקת התקנות לתקנון.
  6. ועדה כלכלית
   1. תפקיד הועדה הוא ליעץ מבחינה כלכלית בכל הנוגע להצעות חוק ושינוי בתקנות המפלגה.
   2. חברי הועדה יעברו הכשרה מקצועית, במסגרת אתר האינטרנט של המפלגה.
    1. חברי הועדה יבנו ויחדשו את מנגנון ההכשרה המקצועית, ויחליטו על שינויים בו באמצעות דיון והצבעה.
   3. חברי הועדה יעבדו לפי מנגנון החקיקה, ולפי מנגנון חקיקת התקנות לתקנון.
 8. הסכם קואליציוני
  1. לא יתקבל הסכם קואליציוני אם לא יזכה לרוב בהצבעת החברים.
  2. במידה והסכם קואליציוני יתקבל ויכלול תפקידי שר או סגן שר, יקבל את התפקיד מי שזכה ברוב עבור אותו תפקיד כפי שמוגדר בסעיף 8.
 9. פיננסים
  1. כל ההוצאות וההכנסות של "המפלגה הישירה" יהיו גלויים לכל בשקיפות רדיקלית.
  2. כל תרומה תופיע לכל בציון שם התורם. תרומות אנונימיות לא תתקבלנה.
  3. חברי כנסת מטעם המפלגה הישירה לא יורשו לעשות שימוש אישי בתקציב "קשר עם הבוחר" או כל תקציב הנועד למטרה דומה, אלא יעבירו אותו להמפלגה הישירה בהתאם להצבעות והחלטות אשר יתקבלו.
  4. חברי הכנסת מטעם המפלגה יעבירו מידי חודש למוסדות המפלגה את ההפרש בין המשכורת אותה קיבלו על כהונתם כחברי כנסת והמשכורת כפי שנקבעה עבורם בהצבעה.
 10. הצבעות אינטרנט
  1. הצבעת אינטרנט - כנסת
   1. עבור כל הצבעה המתקיימת במליאת הכנסת ו/או במוסדותיה השונים, ונודע על קיומה כשבוע לפחות מראש, תתקיים הצבעה מקבילה באינטרנט בעמוד יעודי, להלן, הצבעת אינטרנט-כנסת.
   2. הצבעת אינטרנט-כנסת תכלול
    1. נתוני הצבעה מלאים (סוג הצבעה, זמן ההצבעה בכנסת, זמן סגירת הצבעת אינטרנט)
    2. תוכן ההצעה המלא
    3. כפתורי בעד, נגד, ונמנע
   3. כל חבר מפלגה יהיה רשאי להצביע, בין אם באופן ישיר ובין אם באמצעות מוביל-דעה אותו מינה, בכל הצבעת-אינטרנט כנסת, על ידי לחיצה על אחד מהכפתורים ובלבד שלא עבר זמן סגירת הצבעת האינטרנט.
   4. כל חבר מפלגה יהיה רשאי לשנות את בחירתו לבחירה אחרת בכל עת, בין אם הוא מוביל דעה או לא, בסייגים אלו
    1. היה וחבר המפלגה מוגדר כמוביל דעה, שינוי בחירתו יוחל על הצבעתם של כל החברים המינו אותו עבור אותו נושא, ובלבד שלא הצביעו בעצמם באותה הצבעה.
    2. והיה וההצבעה הוצאה אל הפועל ע"י מוביל דעה, רשאי יהיה חבר מפלגה המינה את אותו מוביל דעה לשנות את הצבעתו באופן ישיר. והיה והצביע באופן ישיר או שינה את הצבעתו הקודמת שהוחלה ע"י מוביל הדעה, לא יוכל מוביל הדעה להחיל את קולו עבור אותה הצבעה.
   5. עם הגיעו של זמן סגירת הצבעת אינטרנט ובתום ספירת הקולות:
    1. יופיעו בעמוד ההצבעה תוצאות ההצבעה הסופיות, הן מספריות והן היחסיות
    2. ישוגרו אל תוכנת ועדת סדר יום כנסת בצירוף פרטי ההצבעה