שיטות לדמוקרטיה ישירה

מתוך כל1
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

קיימות מספר שיטות ליישום של דמוקרטיה ישירה הללו כוללות שיטות קיימות של דמוקרטיה ישירה המתקיימות בעולם כיום לצידן של מערכות שלטון נציגים, וכן רעיונות שעדיין לא יושמו לגבי שיטות שבהן יש כוח רב יותר לאזרחים.

ההצעות כוללות רעיונות לשילוב הדמוקטריה הישירה ככלי משלים למשטר הנציגותי הקיים, כמו לדוגמה חקיקה אזרחית, שעוקפת את החקיקה הנציגותי, כפי שמקובל בשוויץ ובמדינות מסוימות בארה"ב, שמאפשרת לאזרחים עוד ערוץ בקרה על השלטון. וכן רעיונות שבהם לנציגים יש תפקיד המוגבל על ידי ריבונות האזרחים, כמו ברעיונות של דמוקרטיה נציגותית, עם השפעה גדולה יותר של האזרחים.

מודלים שונים לדמוקרטיה ישירה