המפלגה הישירה

מתוך כל1
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Miflaga Yeshira.jpg

המפלגה הישירה מכניסה אותכם לכנסת

הסבר כללי על המפלגה הישירה

מטרה

מטרת המפלגה, היא לאפשר לציבור להשתתף בתהליך החקיקה בכנסת.

צוות המפלגה הישירה פועל להקמת מנגנון שיאפשר הצבעה ישירה של אזרחים להצבעות שמתנהלות בכנסת.


המפלגה ככלי חקיקתי

המפלגה הישירה פועלת כדי להיות כלי חקיקה אמין של הציבור בכנסת. כדי לעשות זאת היא משתמשמת במנגנון של דמוקרטיה דיונית ודמוקרטיה דינאמית. במנגנון זה מחוקקים חוקים ונוצרות הצעות על ידי תהילכי יזימה של חוקים. ניתן להציע חוקים חדשים בדף היוזמה של החוקים וההצעות. לאחר שהחוקים וההצעות מתפתחים על ידי דיון, והם זוכים לתמיכה רחבה, והתנגדות מעטה, ניתן להציגם להצבעת כלל הציבור. ההצבעה נעשת גם באמצעות "מובילי דעת קהל", שהם אנשים המייצגים חלק מהציבור באופן זמני. בכל רגע נתון, יכולים הבוחרים לעזוב את הנציג או להחליפו באחר או להצביע בעצמם.

להרחבה ראו את מנגנון המפלגה הישירה.

ההתנהלות של המפלגה הישירה

כדי לשמור על אופי הדמוקרטי של המפלגה, אנו שומרים על עקרונות היסוד של המפלגה הישירה, ונעזרים בתרבות המפלגה הישירה, בתרבות הדיון ובמנהיגות פתוחה. אנו מאמינים כי זהו החזון שעלינו לפעול לפיו.

יש לנו פרויקטים לבצע, ומשימות לבצע. ואנו נפגשים מידי פעם כדי להניע תהליכים. את הפגישות אנו מנהלים בצורה שיוויונית ומתאמת בשיטה שנקראת "פגישות מרחב פתוח

אנו משתמשים בתקנון המפלגה כדי לקבוע את ההתנהלות הטכנית בתוך המפלגה.

אנו מנסים להשתפר לאור ביקורת שאנו מקבלים, ואנו מנסים להשתפר

מידע על המפלגה הישירה

אם עדיין יש לכם שאלות, אתם יכולים לקרוא כאן על המנגנון ועל השאלות והתשובות שענינו. אם עדיין יש לכם שאלות, אנא הוסיפו אותן בתחתית העמוד.

תוכל ללמוד עוד עלינו בדף מי אנחנו, ובהיסטוריה של התנועה לדמוקרטיה ישירה

הצטרפות למפלגה הישירה

איך מצטרפים למפלגה הישירה

מי אנחנו

צוות הפעילים

הופעות בתקשורת

קבלת החלטות ביחד

הצעות לדרכי פעולה

שאילתות לדרכי פעולה

תקנות המפלגה

שאילתות להצעות חוק

חוקים שהתקבלו

  1. - מי הם חברי המפלגה?. (תהליך קבלת החוק)

גזברות המפלגה

מפת האתר

אתרים

לקראת רישום מפלגה

רשימת יסוד

המפלגה הישירה: רשימת יסוד

קריאת עזר